Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu, VI.Mehmed Vahdettin (1918-1922) Mali Teşkilatın devlet senedi, Numune (Spesimen) Yirmi Beş Osmanlı Lirası, Ikinci Emisyon, AH1334 (1918)

11,295

A.000000, ön yüzde Cavid imzalı, arka yüzde imzasız, üstte iki defa ‘DRUCKPROBE- BASKI NUMUNESİ’ perfore (Pick katalog numarası 111s; Gaciroğlu VA-4-1) PCGS 58, Çil gibi