Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu, VI.Mehmed Vahdettin (1918-1922) Mali Teşkilatın devlet senedi, Numune (Spesimen) On Osmanlı Lirası, İkinci emisyon, AH1334 (1918)

4,518

A.000000, ön yüzde Cavid imzalı, arka yüzde imzasız, altta ‘DRUCKPROBE – BASKI NUMUNESİ’ perfore (Pick katalog numarası 110s; Gaciroğlu VA-3-1) PCGS 64, Çil