Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu, VI.Mehmed Vahdettin (1918-1922) Mali Teşkilatın devlet senedi, Numune (Spesimen) Elli Osmanlı Lirası, Ikinci Emisyon, AH1334 (1918)

19,362

A.000000, ön yüzde Cavid imzalı, arka yüzde imzasız, üstte iki defa ‘DRUCKPROBE- BASKI NUMUNESİ’ perfore (Pick katalog numarası 112s; Gaciroğlu VA-5-1) PCGS 64 detay, Çil, puanlı kağıt