Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu, VI.Mehmed Vahdettin (1918-1922) Mali Teşkilatın devlet senedi, Numune (Spesimen) Beş Yüz Osmanlı Lirası, Ikinci Emisyon AH1334 (1918)

A.000000, ön yüzde Cavid imzalı, arka yüzde imzasız, üstte iki defa ‘DRUCKPROBE- BASKI NUMUNESİ’ perfore (Pick katalog numarası 114s; Gaciroğlu VA-7(a)) iyi çok çok temiz, O(orjinal) P(Kağıt) Q (Kalite)