Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu, VI.Mehmed Vahdettin (1918-1922) Mali Teşkilatın devlet senedi, Numune (Spesimen) 10 Osmanlı Lirası, 2.Emisyon, AH1334 (1918)

A.000000, ön yüzde Cavid imzalı, arka yüzde imzasız, altta ‘DRUCKDROPE-BASKI NUMUNESİ’ perfore (P.110s; Gaciroğlu VA-3-1) PCGS 58, Çil gibi, O(orijinal) P(kağıt) Q(kalite)