Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu, V.Mehmed Reşad (1909-1918) Mali Teşkilatın devlet senedi, Numune (Spesimen) Yüz Osmanlı Lirası, AH1333 (1917)

22,589

A 00000, ön yüzde Cavid imzalı, arka yüzde imzasız, üstte iki defa ‘DRUCKPROBE-BASKI NUMUNESİ’ perfore (pick katalog numarası 106s; Gaciroğlu RS-6-3) PCGS 64 detay, Çil, puanlı kağıt