Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu, V.Mehmed Reşad (1909-1918) Mali Teşkilatın devlet senedi, Numune (Spesimen) Elli Osmanlı Lirası, AH1332 (1916)

16,135

Ön yüzde Cavid imzalı, arka yüzde imzasız, E.00000, üst sağda ‘DRUCKPROBE-BASKI NUMUNESİ’ perfore (Pick katalog numarası 93(b)s; Gaciroğlu RS-4-9-2) PCGS 64, Çil