Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu, V.Mehmed Reşad (1909-1918) Mali Teşkilatın devlet senedi, Numune (Spesimen) Bir Osmanlı Lirası, AH1332 (1917)

F.000000, Ön yüzde Cavid imzalı, arka yüzde imzasız, imza üzerinde Osmanlıca Spesimen-Numune perfore (P.90as; Gaciroğlu RS-5-4) Üst sol köşede hafifçe kıvrılmış ve kurşun kalem ile ‘5’ yazılmış, bazı tonlanmalar mevcut, hemen hemen çil ve ender