Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu, V.Mehmed Reşad (1909-1918) Mali Teşkilatın devlet senedi, Numune (Spesimen) Bir Osmanlı Lirası, AH1332 (1916)

1,452

L 000000, ön yüzde Talat imzalı, arka yüzde imzasız, arkada sağda ‘DRUCKPROBE-BASKI NUMUNESİ’ perfore(Pick katalog numarası 90(b)s; Gaciroğlu-4-6-1) Güzel Çil