Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu, V.Mehmed Reşad (1909-1918) Mali Teşkilatın devlet senedi, Numune (Spesimen) Beş Yüz Osmanlı Lirası, Birinci Emisyon, AH1334 (1918)

35,497

C.000000, ön yüzde Cavid imzalı, arka yüzde imzasız, üstte iki defa ‘DRUCKPROBE-BASKI NUMUNESİ’ perfore ( Pick katalog numarası 107Bs; Gaciroğlu RS-7-2) Çil gibi, O(orjinal) P(Kağıt) Q (Kalite)

Gaciroğlu bu kağıt paranın basılanının eşsiz olduğunu bildirmiştir. Pick tarafından fiyatlanamamıştır. Koleksiyon ile gelen listede 25.670 adet basıldığı belirtilmiştir.