Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu, VI.Mehmed Vahdettin (1918-1922) Mali Teşkilatın devlet senedi, Numune (Spesimen) İki Buçuk Osmanlı Lirası, İkinci Emisyon AH1334 (1918)

4,841

A.000000, ön yüzde Cavid imzalı, arka yüzde imzasız, üstte iki defa ‘DRUCKPROBE-BASKI NUMUNESİ’ perfore(Pick katalog numarası 108s; Gaciroğlu VA-1-1) PCGS 64 detay, Çil, ikincil yırtık (1mm)