Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu, VI.Mehmed Vahdettin (1918-1922) Mali Teşkilatın devlet senedi, Numune (Spesimen) İki Buçuk Osmanlı Lirası, İkinci Emisyon, AH1334 (1918)

A.000000, ön yüzde Cavid imzalı, arka yüzde imzasız, üstte iki defa ‘DRUCKPROBE-BASKI NUMUNESİ’ perfore (Pick katalog numarası 108s; Gaciroğlu VA-1-1) PCGS 55, Çil gibi