Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu, V.Mehmed Reşad (1909-1918) Mali Teşkilatın devlet senedi, Numune (Spesimen) Yüz Osmanlı Lirası, Birinci Emisyon, AH1334 (1918)

12,585

Ön yüzde Cavid imzalı, arka yüzde imzasız, numaralandırılmamış, üstte iki defa   ‘DRUCKPROBE-BASKI NUMUNESİ’ perfore (Pick katalog numarası 107As; Gaciroğlu RS-7-1) PCGS 58, Çil gibi, puanlı kağıt, ikincil yırtık (solda 2mm çentik)