Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu, V.Mehmed Reşad (1909-1918) Mali Teşkilatın devlet senedi, Numune (Spesimen) Yüz Osmanlı Lirası, AH1332 (1917)

22,589

A.000000, ön yüzde Cavid imzalı, arka yüzde imzasız, seri numaralar üzerinde iki defa ‘DRUCKDROPE-BASKI NUMUNESİ’ perfore (Pick katalog numarası 103s; Gaciroğlu RS-5-8) PCGS 55 detay, Çil gibi, puanlı kağıt