Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu, V.Mehmed Reşad (1909-1918) Mali Teşkilatın devlet senedi, Numune (Spesimen) Yirmi Osmanlı Kuruşu, AH1332 (1917)

807

A Seri, No. 000000, ön yüzde Cavid ve Hüseyin Cahid imzalı, üst imza üzerinde ‘DRUCKPROBE’ perfore (Pick katalog numarası 88(a)s; Gaciroğlu RS-5-2) PCGS 64, Çil, O(orjinal) P(Kağıt) Q (Kalite)