Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu, V.Mehmed Reşad (1909-1918) Mali Teşkilatın devlet senedi, Numune (Spesimen) Yirmi Osmanlı Kuruşu, AH1332 (1916)

A Seri No.000000, ön yüzdeTalat ve Hüseyin Cahid imzalı, üst ve alt imza üzerinde de Osmanlıca ‘SPESİMEN-NUMUNE’ perfore (Pick katalog numarası 88(b)s; Gaciroğlu RS-4-4) PCGS 64, Çil