Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu, V.Mehmed Reşad (1909-1918) Mali Teşkilatın devlet senedi, Numune (Spesimen) Yirmi Beş Osmanlı Lirası, AH1333 (1917)

12,585

E 000000, ön yüzde Cavid imzalı, arka yüzde imzasız, üstte iki defa ‘DRUCKDROPE-BASKI NUMUNESİ’ perfore (Pick katalog numarası 105s; Gaciroğlu RS-6-2) PCGS 64 detay, Çil, puanlı kağıt