Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu, V.Mehmed Reşad (1909-1918) Mali Teşkilatın devlet senedi, Numune (Spesimen) Yirmi Beş Osmanlı Lirası, AH1332 (1917)

A.00000, ön yüzde Cavid imzalı, arka yüzde imzasız, seri numara üzerinde iki defa ‘ DRUCKPROBE-BASKI NUMUNESİ’ perfore.

(P102s; Gaciroğlu RS-5-7) PCGS 64, İyi Çil