Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu, V.Mehmed Reşad (1909-1918) Mali Teşkilatın devlet senedi, Numune (Spesimen) Yarım Osmanlı Lirası, AH1332 (1916)

A Seri No.000000, ön yüzdeTalat ve Hüseyin Cahid imzalı, iki imza üzerinde de Osmanlıca ‘SPESİMEN-NUMUNE’ perfore (Pick katalog numarası 89s; Gaciroğlu RS-4-5) PCGS 64, Güzel Çil, O(orjinal) P(Kağıt) Q (Kalite)