Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu, V.Mehmed Reşad (1909-1918) Mali Teşkilatın devlet senedi, Numune (Spesimen) İki Buçuk Osmanlı Lirası, AH1332 (1917)

3,872

A.000000, Ön yüzde Cavid imzalı, arka yüzde imzasız, üstte iki defa 'DRUCKPROBE-BASKI NUMUNESİ' perfore, her iki yüzde üst ve alt kenarlarda 'Wertlos' damgalı, ön yüzde alt sağda diğer matbaanın talimatları mevcut (Pick katalog numarası 100s; Gaciroğlu RS-5-5) PCGS 63, Çil, Wertlos el damgası ve mürekkep ek açıklaması bulunmakta