Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu, V.Mehmed Reşad (1909-1918) Mali Teşkilatın devlet senedi, Numune (Spesimen) İki Buçuk Osmanlı Lirası, AH1332 (1917)

A.000000, ön yüzde Cavid imzalı, arka yüzde imzasız, üstte iki defa ‘DRUCKPROBE-BASKI NUMUNESİ’ perfore (Pick katalog numarası 100s; Gaciroğlu RS-5-5) PCGS 64, Çil, puanlı kağıt