Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu, V.Mehmed Reşad (1909-1918) Mali Teşkilatın devlet senedi, Numune (Spesimen) Çeyrek Osmanlı Lirası AH1331 (1916)

1,259

A seri, No.000000, Talat ve Hüseyin Cahid imzalı, iki imzada da ‘SPESİMEN-NUMUNE’ perfore, ‘sol altta tükenmez ile 14.3.16 Approuve-onaylı (imzalı)’ (Pick katalog numarası 81s, Gaciroğlu RS-2-1) PCGS 64, Çil