Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu, V.Mehmed Reşad (1909-1918) Mali Teşkilatın devlet senedi, Numune (Spesimen) Beş Osmanlı Kuruşu, AH1331 (1916)

A Seri No.000000, Talat ve Hüseyin Cahid imzalı, üst imza üzerinde ve üstte iki defa Osmanlıca Spesimen-Numune perfore (P 79s; Gaciroğlu RS-3-1). Köşelerde katalog tutacak izleri, hemen hemen Çil ve ender